Aktualności

Już po raz kolejny nasze Stowarzyszenie uczestniczyło we wspólnym działaniu wraz ze Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej. Działanie to miało na celu pozyskanie środków finansowych dysponowanych z Programu Wolontariatu Pracowniczego MIT 2020 firmy Henkel Polska Operations Spółka z o.o.  Dzięki podjętej współpracy w 2020 r. udało się pozyskać łączną kwotę 90213,10 zł, która w całości trafiła do beneficjenta  – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej przy ul Głównej 50. Środki finansowe przeznaczono między innymi na zakup sprzętu elektronicznego i AGD niezbędnego do wykonywania zadań edukacyjnych i wychowawczych przez placówkę w tym zadań dotyczących bezpieczeństwa i prowadzenia zdrowego trybu życia dzieci.

Obraz1 Obraz2 Obraz3 Obraz4

maj 07, 2021
Czytaj dalej

Tym razem stawiamy na innowacyjne działania … od jakiegoś czasu powstał pomysł aby doposażyć ratowników pogotowia ratunkowego w urządzenie do monitorowania stężenia tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach i u osób podtrutych tym toksycznym gazem. Zebraliśmy środki, podjęliśmy uchwałę i zakupiony został profesjonalny sprzęt u naszego członka wspierającego firmy „Boxmet Medical” Sp. z o.o.

img_0448

Dzisiaj wygląda to tak, że lekarz lub ratownik po przybyciu na miejsce zdarzenia za pomocą tego urządzenia może postawić diagnozę na miejscu czy dana osoba jest zatruta „czadem”. Skraca to czas diagnozy z badania krwi i daje czytelną informację, że pozostałe osoby w mieszkaniu lub domu są również narażone na zagrożenie, nie czując jeszcze objawów. Ponadto ratownicy zespołu ratownictwa medycznego od wejścia do pomieszczenia/budynku mają informację z urządzenia o poziomie „czadu”, który jest zagrożeniem również dla nich. W takich przypadkach można natychmiast powiadomić straż pożarną i pomiarem można objąć cały budynek.

img_0447

Takie dwa urządzenia przekazaliśmy aby obsługiwały aglomerację Dzierżoniowa i Bielawy bo tam stacjonują karetki pogotowia ratunkowego należące do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. I wszystko to oczywiście dzięki naszym członkom wspierającym – DZIĘKUJEMY !!!

październik 30, 2016
Czytaj dalej

W sobotę 23 lipca 2016 r. na stadionie miejskim w Pieszycach odbył się po raz kolejny piknik rodzinny, który dla swoich pracowników przygotowała firma Cooper Standard. Coroczny piknik integracyjny, to nie tylko okazja do wspólnej zabawy i spędzenia miłych chwil, ale przede wszystkim sposób nagrodzenia i podziękowania pracownikom za ich wysiłek.

Piknik Cooper Standard_90

Piknik Cooper Standard_140

Piknik Cooper Standard_199

sierpień 03, 2016
Czytaj dalej

Statystyki Państwowej Straży Pożarnej z ostatnich lat wskazują, że do wypadków z udziałem ludzi dochodzi średnio w co 60. pożarze. Niestety w co 300. są to wypadki śmiertelne. W efekcie w czasie pożarów na terenie kraju, żywioł pochłania rocznie ponad 550 ludzkich istnień, a ok. 3,5 tysiąca doznaje obrażeń, niejednokrotnie odciskających piętno na całe życie poszkodowanego. Większości pożarów towarzyszą również określone straty materialne. Pomimo pewnych wahań okresowych, można zaobserwować, że wykazują one ogólną tendencję wzrostową, przewyższając w ostatnich latach znacząco kwotę miliarda złotych. Należy przy tym podkreślić, że przedmiotowe dane dotyczą jedynie szacunków strat bezpośrednich i nie obejmują trudnych do określenia, chociaż jak można domniemywać niemałych, szkód pośrednich, takich jak utrata zdolności produkcyjnych, likwidacja miejsc pracy itp. Mówiąc o stratach, nie sposób nie wspomnieć o ekonomicznych aspektach związanych z osobami poszkodowanymi, takich jak koszty leczenia, utraty zdolności do pracy itd. Nie mniej istotnym aspektem są również kwestie związane ze szkodami w środowisku naturalnym. Diagnoza obecnego stanu bezpieczeństwa pożarowego w Polsce uprawnia do stwierdzenia, że potrzebne są zmiany, które poprawią poziom bezpieczeństwa pożarowego i w rezultacie spowodują zmniejszenie liczby ofiar pożarów. Jednym z kierunków w poprawie bezpieczeństwa jest promowanie bezpiecznych urządzeń i systemów technicznych w budynkach, czego najlepszą formą jest stosowanie elektronicznych urządzeń wykrywających czyli czujek dymu i czadu.

W związku z tym podmioty dbające o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego realizują działania zapobiegawcze w postaci programu prewencyjnego pod nazwą „Zgaś ryzyko”, jest to program ograniczenia liczby ofiar pożarów. Starosta Dzierżoniowski wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie ogłaszają konkurs, w którym można wygrać autonomiczne czujki dymu.

Konkurs polega na pobraniu Ankiety (odnośnik) ze strony www.kppsp.dzierzoniow.pl, www.pow.dzierzoniow.pl lub www.bezpieczny.dzierzoniow.pl, którą po wypełnieniu należy odesłać listownie lub dostarczyć do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 26 w Dzierżoniowie, do dnia 16 listopada 2015 roku.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego, 20 sztuk czujek dymu ufundowanych przez Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie, zostanie przekazanych osobom wylosowanym, które w wyznaczonym terminie dostarczą ankiety.

Jedna osoba może wygrać jeden czujnik tlenku węgla. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można otrzymać pod nr tel. 748-32-53-91 lub 608-814-962.

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty. Więcej informacji znajdą państwo na stronie: www.zgasryzyko.pl.

październik 15, 2015
Czytaj dalej

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i edukacji. Stowarzyszenie dofinansowuje organizacje działające w obszarze bezpieczeństwa i organizuje akcje w tym zakresie. Nasze dotychczasowe dokonania:
– dofinansowaliśmy zakup samochodu pożarniczego dla PSP w 2014 (5 tys. zł.),
– sponsorowaliśmy zakupy sprzętu dla Policji (w kwocie kilku tys. rocznie),
– zakupiliśmy sprzęt rat. medycznego dla OSP w Piskorzowie (1500 zł. w 2014),
– dofinansowaliśmy Społeczną Straż Rybacką (800 zł. w 2014 r.),
– dofinansowaliśmy budowę tarasu dla dzieci w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania (1000 zł. w 2014),
– corocznie sponsorujemy akcję „NIE DLA CZADU” (zakupiliśmy w ostatnich latach ok.150. czujek czadu),
– corocznie sponsorujemy konkurs „Młodzież zapobiega pożarom„ (fundujemy nagrody i atrakcje dla dzieci w kwocie ok. 2000 rocznie),
– sponsorowaliśmy nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych, w szczególności nagrody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych,
– 29 maja 2015 r. współorganizowaliśmy „Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa”,
– braliśmy udział w Powiatowych Dniach NGO,

Obecnie sponsorujemy nagrody (20 czujek dymu) w konkursie organizowanym przez KP PSP w Dzierżoniowie w ramach ogólnopolskiej akcji „Zgaś ryzyko” (zmniejszenie liczby ofiar pożarów).

wrzesień 21, 2015
Czytaj dalej
 • Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa
 • Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa
 • Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa
 • Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa
 • Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa
 • Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa
 • Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa
 • Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa
 • Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa
 • Dzień Strażaka - przekazanie nowego samochodu
 • Dzień Strażaka - przekazanie nowego samochodu

Głównym celem Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa, który odbył się 29 maja na dzierżoniowskim Rynku było przybliżenie działań służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu dzierżoniowskiego oraz przekazanie treści edukacyjnych o bezpieczeństwie. Uczestnicy akcji mieli okazję utrwalić sobie wiedzę na temat numerów alarmowych oraz właściwego sposobu zgłaszania zdarzeń do poszczególnych służb.

Organizatorzy jak co roku przygotowali wiele atrakcji:
– pokazy sprzętu strażaków, policjantów oraz ratowników z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
– szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzone przez Strażaków,
– pokaz uwalniania osoby poszkodowanej z wraku samochodu osobowego przy wykorzystaniu sprzętu ratowniczego.

Dzień Strażaka

Również w tym dniu o godzinie 14:00 odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka i przekazanie nowego samochodu z drabiną mechaniczną o długości 42 metrów, który otrzymali w tym dniu dzierżoniowscy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej- takie wydarzenie ma miejsce raz na 30 lat. Jest to również okazja do wręczenia awansów, odznaczeń i dyplomów dla wyróżnionych strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także osób wspierających na co dzień Straż Pożarną.

Podczas obchodów Dnia Strażaka laureaci szczebla powiatowego XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!” otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostę Dzierżoniowskiego.

Honorowy patronat nad tegorocznym Powiatowym Dniem Bezpieczeństwa objął Starosta Dzierżoniowski oraz Burmistrz Miasta Dzierżoniów.

Organizatorzy:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Wałbrzysko – Kłodzka

Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie

Market „Kaufland” z Dzierżoniowa

Źródło: strona internetowa http://www.pow.dzierzoniow.pl/

strona internetowa http://doba.pl/

Film : TV SUDECKA

Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa

czerwiec 01, 2015
Czytaj dalej
 • III Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych
 • III Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych
 • III Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych
 • III Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Podczas imprezy plenerowej „NGO-to jest to” 17 maja blisko 50 organizacji pozarządowych z powiatu dzierżoniowskiego zaprezentowało swoją działalność. Święto lokalnych organizacji publicznych już po raz  trzeci zorganizowało Starostwo Powiatowe na terenie OSIR-u.

Ta impreza ma przyszłość, bo służy lokalnej społeczności – mówi wicestarosta Marek Piorun. – Stowarzyszenia, związki i kluby mają okazję do promocji wśród mieszkańców i integracji, a mieszkańcy mogą w jednym miejscu zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych, co ułatwia skorzystanie z bogatej oferty i sprzyja aktywizacji.

Przedstawiciele III sektora prezentowali się na scenie i na stoiskach wystawienniczych. Były występy artystyczne, różnorodne pokazy – sportowe, pierwszej pomocy przedmedycznej, sprzętu strażackiego, modeli aut zdalnie sterowanych i szybowców, a także park rozrywki dla dzieci. Można było oddać krew, zmierzyć ciśnienie krwi i poziom cukru, a także kupić wyroby artystyczne.

Podczas imprezy wicestarosta Marek Piorun złożył gratulacje i wręczył statuetki organizacjom, które w tym roku obchodzą jubileusz swojej działalności.

Odbył się także konkurs na najciekawsze stoisko organizacji pozarządowej. Jego laureatem zostało Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej „FART”, które zdobyło 147 głosów i w nagrodę otrzymało aparat fotograficzny. Na wyróżnienie ze 119 głosami zasłużyło Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie, które otrzymało tablet.

Wśród osób oddających głosy rozlosowano wiele nagród – można je odebrać w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie – w Biurze Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Rynek 27, III piętro, pokój 315.

– Ta impreza to świetny przykład, że na wzajemnej współpracy wszyscy korzystają – mówi dr Łukasz Haromszeki z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
III Powiatowy Dzień Organizacji Pozarządowych odbył się w połączeniu z dwiema imprezami organizowanymi przez Miasto Dzierżoniów oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie – Terenowym Rajdem Amatorów Kolarstwa i Turystyki TRAKT 2015 oraz Otwartymi Mistrzostwami Dzierżoniowa w Grillowaniu z Mrówką.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz.

Źródło: strona internetowa http://www.pow.dzierzoniow.pl/

Film: TV SUDECKA

NGO TO JEST TO – JUŻ PORAZ III

 

maj 19, 2015
Czytaj dalej