Logo Stowarzyszenia

Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej i edukacji. Stowarzyszenie dofinansowuje organizacje działające w obszarze bezpieczeństwa i organizuje akcje w tym zakresie. Nasze dotychczasowe dokonania:
– dofinansowaliśmy zakup samochodu pożarniczego dla PSP w 2014 (5 tys. zł.),
– sponsorowaliśmy zakupy sprzętu dla Policji (w kwocie kilku tys. rocznie),
– zakupiliśmy sprzęt rat. medycznego dla OSP w Piskorzowie (1500 zł. w 2014),
– dofinansowaliśmy Społeczną Straż Rybacką (800 zł. w 2014 r.),
– dofinansowaliśmy budowę tarasu dla dzieci w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania (1000 zł. w 2014),
– corocznie sponsorujemy akcję „NIE DLA CZADU” (zakupiliśmy w ostatnich latach ok.150. czujek czadu),
– corocznie sponsorujemy konkurs „Młodzież zapobiega pożarom„ (fundujemy nagrody i atrakcje dla dzieci w kwocie ok. 2000 rocznie),
– sponsorowaliśmy nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych, w szczególności nagrody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych,
– 29 maja 2015 r. współorganizowaliśmy „Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa”,
– braliśmy udział w Powiatowych Dniach NGO,

Obecnie sponsorujemy nagrody (20 czujek dymu) w konkursie organizowanym przez KP PSP w Dzierżoniowie w ramach ogólnopolskiej akcji „Zgaś ryzyko” (zmniejszenie liczby ofiar pożarów).