Aktualności

Stowarzyszenie

Już po raz kolejny nasze Stowarzyszenie uczestniczyło we wspólnym działaniu wraz ze Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej. Działanie to miało na celu pozyskanie środków finansowych dysponowanych z Programu Wolontariatu Pracowniczego MIT 2020 firmy Henkel Polska Operations Spółka z o.o.  Dzięki podjętej współpracy w 2020 r. udało się pozyskać łączną kwotę 90213,10 zł, która w całości trafiła do beneficjenta  – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kornela Makuszyńskiego w Piławie Dolnej przy ul Głównej 50. Środki finansowe przeznaczono między innymi na zakup sprzętu elektronicznego i AGD niezbędnego do wykonywania zadań edukacyjnych i wychowawczych przez placówkę w tym zadań dotyczących bezpieczeństwa i prowadzenia zdrowego trybu życia dzieci.

Obraz1 Obraz2 Obraz3 Obraz4

maj 07, 2021
Czytaj dalej

Tym razem stawiamy na innowacyjne działania … od jakiegoś czasu powstał pomysł aby doposażyć ratowników pogotowia ratunkowego w urządzenie do monitorowania stężenia tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach i u osób podtrutych tym toksycznym gazem. Zebraliśmy środki, podjęliśmy uchwałę i zakupiony został profesjonalny sprzęt u naszego członka wspierającego firmy „Boxmet Medical” Sp. z o.o.

img_0448

Dzisiaj wygląda to tak, że lekarz lub ratownik po przybyciu na miejsce zdarzenia za pomocą tego urządzenia może postawić diagnozę na miejscu czy dana osoba jest zatruta „czadem”. Skraca to czas diagnozy z badania krwi i daje czytelną informację, że pozostałe osoby w mieszkaniu lub domu są również narażone na zagrożenie, nie czując jeszcze objawów. Ponadto ratownicy zespołu ratownictwa medycznego od wejścia do pomieszczenia/budynku mają informację z urządzenia o poziomie „czadu”, który jest zagrożeniem również dla nich. W takich przypadkach można natychmiast powiadomić straż pożarną i pomiarem można objąć cały budynek.

img_0447

Takie dwa urządzenia przekazaliśmy aby obsługiwały aglomerację Dzierżoniowa i Bielawy bo tam stacjonują karetki pogotowia ratunkowego należące do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. I wszystko to oczywiście dzięki naszym członkom wspierającym – DZIĘKUJEMY !!!

październik 30, 2016
Czytaj dalej

W sobotę 23 lipca 2016 r. na stadionie miejskim w Pieszycach odbył się po raz kolejny piknik rodzinny, który dla swoich pracowników przygotowała firma Cooper Standard. Coroczny piknik integracyjny, to nie tylko okazja do wspólnej zabawy i spędzenia miłych chwil, ale przede wszystkim sposób nagrodzenia i podziękowania pracownikom za ich wysiłek.

Piknik Cooper Standard_90

Piknik Cooper Standard_140

Piknik Cooper Standard_199

sierpień 03, 2016
Czytaj dalej

Statystyki Państwowej Straży Pożarnej z ostatnich lat wskazują, że do wypadków z udziałem ludzi dochodzi średnio w co 60. pożarze. Niestety w co 300. są to wypadki śmiertelne. W efekcie w czasie pożarów na terenie kraju, żywioł pochłania rocznie ponad 550 ludzkich istnień, a ok. 3,5 tysiąca doznaje obrażeń, niejednokrotnie odciskających piętno na całe życie poszkodowanego. Większości pożarów towarzyszą również określone straty materialne. Pomimo pewnych wahań okresowych, można zaobserwować, że wykazują one ogólną tendencję wzrostową, przewyższając w ostatnich latach znacząco kwotę miliarda złotych. Należy przy tym podkreślić, że przedmiotowe dane dotyczą jedynie szacunków strat bezpośrednich i nie obejmują trudnych do określenia, chociaż jak można domniemywać niemałych, szkód pośrednich, takich jak utrata zdolności produkcyjnych, likwidacja miejsc pracy itp. Mówiąc o stratach, nie sposób nie wspomnieć o ekonomicznych aspektach związanych z osobami poszkodowanymi, takich jak koszty leczenia, utraty zdolności do pracy itd. Nie mniej istotnym aspektem są również kwestie związane ze szkodami w środowisku naturalnym. Diagnoza obecnego stanu bezpieczeństwa pożarowego w Polsce uprawnia do stwierdzenia, że potrzebne są zmiany, które poprawią poziom bezpieczeństwa pożarowego i w rezultacie spowodują zmniejszenie liczby ofiar pożarów. Jednym z kierunków w poprawie bezpieczeństwa jest promowanie bezpiecznych urządzeń i systemów technicznych w budynkach, czego najlepszą formą jest stosowanie elektronicznych urządzeń wykrywających czyli czujek dymu i czadu.

W związku z tym podmioty dbające o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego realizują działania zapobiegawcze w postaci programu prewencyjnego pod nazwą „Zgaś ryzyko”, jest to program ograniczenia liczby ofiar pożarów. Starosta Dzierżoniowski wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie ogłaszają konkurs, w którym można wygrać autonomiczne czujki dymu.

Konkurs polega na pobraniu Ankiety (odnośnik) ze strony www.kppsp.dzierzoniow.pl, www.pow.dzierzoniow.pl lub www.bezpieczny.dzierzoniow.pl, którą po wypełnieniu należy odesłać listownie lub dostarczyć do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 26 w Dzierżoniowie, do dnia 16 listopada 2015 roku.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego, 20 sztuk czujek dymu ufundowanych przez Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie, zostanie przekazanych osobom wylosowanym, które w wyznaczonym terminie dostarczą ankiety.

Jedna osoba może wygrać jeden czujnik tlenku węgla. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można otrzymać pod nr tel. 748-32-53-91 lub 608-814-962.

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty. Więcej informacji znajdą państwo na stronie: www.zgasryzyko.pl.

październik 15, 2015
Czytaj dalej