1. Tomasz Mitraszewski – prezes zarządu
  2. Dariusz Szmigielski – skarbnik
  3. Włodzimierz Kapela – sekretarz
  4. Arkadiusz Kleban – członek zarządu