img_50-2e5dfd371314653b6f16ab74aa120d72_550x366.jpg

Statystyki Państwowej Straży Pożarnej z ostatnich lat wskazują, że do wypadków z udziałem ludzi dochodzi średnio w co 60. pożarze. Niestety w co 300. są to wypadki śmiertelne. W efekcie w czasie pożarów na terenie kraju, żywioł pochłania rocznie ponad 550 ludzkich istnień, a ok. 3,5 tysiąca doznaje obrażeń, niejednokrotnie odciskających piętno na całe życie poszkodowanego. Większości pożarów towarzyszą również określone straty materialne. Pomimo pewnych wahań okresowych, można zaobserwować, że wykazują one ogólną tendencję wzrostową, przewyższając w ostatnich latach znacząco kwotę miliarda złotych. Należy przy tym podkreślić, że przedmiotowe dane dotyczą jedynie szacunków strat bezpośrednich i nie obejmują trudnych do określenia, chociaż jak można domniemywać niemałych, szkód pośrednich, takich jak utrata zdolności produkcyjnych, likwidacja miejsc pracy itp. Mówiąc o stratach, nie sposób nie wspomnieć o ekonomicznych aspektach związanych z osobami poszkodowanymi, takich jak koszty leczenia, utraty zdolności do pracy itd. Nie mniej istotnym aspektem są również kwestie związane ze szkodami w środowisku naturalnym. Diagnoza obecnego stanu bezpieczeństwa pożarowego w Polsce uprawnia do stwierdzenia, że potrzebne są zmiany, które poprawią poziom bezpieczeństwa pożarowego i w rezultacie spowodują zmniejszenie liczby ofiar pożarów. Jednym z kierunków w poprawie bezpieczeństwa jest promowanie bezpiecznych urządzeń i systemów technicznych w budynkach, czego najlepszą formą jest stosowanie elektronicznych urządzeń wykrywających czyli czujek dymu i czadu.

W związku z tym podmioty dbające o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego realizują działania zapobiegawcze w postaci programu prewencyjnego pod nazwą „Zgaś ryzyko”, jest to program ograniczenia liczby ofiar pożarów. Starosta Dzierżoniowski wraz z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie ogłaszają konkurs, w którym można wygrać autonomiczne czujki dymu.

Konkurs polega na pobraniu Ankiety (odnośnik) ze strony www.kppsp.dzierzoniow.pl, www.pow.dzierzoniow.pl lub www.bezpieczny.dzierzoniow.pl, którą po wypełnieniu należy odesłać listownie lub dostarczyć do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 26 w Dzierżoniowie, do dnia 16 listopada 2015 roku.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego, 20 sztuk czujek dymu ufundowanych przez Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie, zostanie przekazanych osobom wylosowanym, które w wyznaczonym terminie dostarczą ankiety.

Jedna osoba może wygrać jeden czujnik tlenku węgla. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można otrzymać pod nr tel. 748-32-53-91 lub 608-814-962.

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty. Więcej informacji znajdą państwo na stronie: www.zgasryzyko.pl.